TVOJ UNIKÁTNY NÁSTROJ
pre investície

Lepšia ako iné

Univerzálna

Na mieru klienta

Aktuálna

Jedinečný nástroj na realizovanie finančných cieľov

Konkurenčná výhoda v rukách maklérov

Finančným spoločnostiam rozširuje portfólio ich služieb
POZRI SI LUNU

Využívaj výhody Luny naplno

Komplexné informácie

Poskytuje komplexné informácie o jednotlivých fondoch

Kategorizácia klienta

Dokáže kategorizovať klienta pre vhodný typ investovania

Nakonfiguruje
plán

Nakonfiguruje klientovi podrobný plán ako dosiahnuť stanovené investičné ciele

Navrhne
alokáciu

Navrhne alokáciu zloženia portfólia do akcií, dlhopisov a peňazí

Zobrazí naplnenie cieľa

Zobrazí percentuálne naplnenie stanoveného cieľa na základe možností klienta

Balíky
fondov

Disponuje viacerými ponukami balíkov fondov podľa kategórie klienta

Vlastný výber fondov

Umožňuje vlastný výber fondov

Zobrazí zhodnotenia

Dokáže zobraziť zhodnotenia nominálne aj bez inflácie

Navrhne ideálnu dĺžku aj výšku , konkrétne portfólia, stratégie a fondy

Umožňuje kompletne bezpapierový proces dojednania zmluvy

Vygeneruje zmluvnú dokumentáciu, s možnosťou zrýchleného dojednania zmluvy

Sprevádza agenta a klienta pri definovaní finančných cieľov

Poskytuje až
3 varianty vývoja investície

PESIMISTICKÝ

PRIEMERNÝ

OPTIMISTICKÝ

Získaj Lunu
a začni investovať

Všetky výhody investičnej kalkulačky Luna ti radi predstavia naši experti

Napíšte nám